Novinky

Patentovaná technológia Daikin Streamer

Pridané

Spoločnosť Daikin v najnovšom výskume potvrdzuje účinnosť svojej patentovanej technológie Streamer, ktorá po 3 hodinách pôsobenia žiarením úspešne deaktivovala viac ako 99,9 % častíc nového koronavírusu (SARS-CoV-2).

Revolučná streamer technológia

Streamer technológia vyvinutá spoločnosťou Daikin v roku 2004 oxidáciou deaktivuje  škodlivé substancie. Streamer technológia je typ plazmového výboja s inovatívnou  technológiou čistenia vzduchu, ktorá stabilne generuje vysokorýchlostné elektróny.

Kapacita oxidačného rozkladu je pri technológii Streamer oveľa vyššia ako pri konvenčnom plazmovom výboji (žeravý výboj). Tieto vysokorýchlostné elektróny majú schopnosť  intenzívneho oxidačného rozkladu, ktorý kontinuálne odstraňuje pachy, baktérie, vírusy a nebezpečné prchavé látky, ako je napr. formaldehyd.

Výsledky štúdie prekonali očakávania

Štúdiu uskutočnila spoločnosť Daikin Industries Ltd v spolupráci s profesorom Shigeru Kyuwom z Katedry biomedicínskych vied University of Tokyo a výskumnou skupinou vedenou profesorom Shigeru Morikawom z Katedry mikrobiológie na Okayama University of Science.

Vedecký tím uskutočnil experiment, pri ktorom boli vírusy ožarované technológiou Daikin Flash Streamer po dobu 3 hodín. Výsledky tohto experimentu ukázali, že Flash Streamer úspešne deaktivoval 93,65 % koronavírusu (SAR-CoV-2) už po 1 hodine ožarovania. Zároveň sa dokázalo, že Flash Streamer deaktivoval 99,97 % koronavírusu (SAR-CoV-2) po 3 hodinách ožarovania.


Image title


Zdroj: “Štúdia deaktivačného účinku generátora plazmatických iónov (Daikin Streamer) na SARS-CoV-2” redigovaná Shigeru Morikawom, Katedra veterinárneho lekárstva, Microbiology Course, Okayama University of Science

Je dôležité si uvedomiť, že testy sa týkajú iba patentovanej technológie Streamer. Účinky zariadení vybavených technológiou Streamer alebo účinky v prostredí skutočného používania sa môžu líšiť.

Napriek týmto faktom štúdia priniesla fantastické závery. Pokiaľ zvažujete kúpu germicídneho zariadenia do svojej firmy alebo domácnosti, produkty Daikin s Flash Streamer technológiou môžu byť dobrá voľba.