Novinky

Servis tepelného čerpadla po zime

Pridané

Image title


Určite viete, že efektívne fungovanie tepelného čerpadla veľmi závisí od jeho pravidelného servisu a údržby. Minimálne raz do roka, najlepšie po zimnej sezóne, vykonajte dôkladný servis. Avšak, pravidelná údržba počas celého roka je taktiež dôležitá. Zima je ročné obdobie, kedy sa čerpadlo využíva každý deň, a preto je nevyhnutný jeho dôkladný servis.

 

Okrem každoročného čistenia od profesionála je dôležité, aby sa tepelné čerpadlo udržiavalo čisté počas celého roka. To zahŕňa jeho vnútorné, ale aj vonkajšie očistenie. Takéto menšie čistenie zaručí, že tepelné čerpadlo bude fungovať efektívne a predĺžite tak jeho životnosť.

 

Počas zimnej sezóny je dôležité dbať na to, aby ste okolie tepelného čerpadla udržiavali čisté. To sa týka aj čistenia snehu. V prípade, že napadne sneh, snažte sa ho čo najmenej udržiavať na čerpadle, ale aj v jeho okolí. Vrstva snehu znižuje efektivitu výkonu čerpadla.

 

Po zimnej sezóne je vhodné vykonať rozsiahlejší servis tepelného čerpadla. Aby ste zaručili jeho najvyššiu efektivitu, odporúčame do servisovania zahrnúť týchto pár tipov.

 

1.     Skontrolujte výmenník vonkajšej jednotky. Tento krok je vhodné vykonávať každý mesiac, avšak po zime je to nevyhnutné. V prípade znečistenia ho opláchnite prúdom vody..

2.     Udržujte vonkajšok tepelného čerpadla čistý. Zahŕňa to jeho vrch, boky, ale aj okolie. Vždy sa snažte tepelné čerpadlo očistiť od snehu, lístia či ľadu.

3.     Konáre stromov alebo kríkov odrežte tak, aby boli minimálne pol metra od tepelného čerpadla. Zaručí to plynulý prienik vzduchu.

4.     Po zimnej sezóne vypláchnite vnútorný kondenzát a odvodnite ho. Tento úkon je vhodné nechať na profesionála.

5.    Čistenie filtrov vnútornej jednotky, skontrolovanie správneho tlaku v expanzných nádobách, kontrola nastavení v spolupráci so zákazníkom nechajte na inštalačnú firmu.


Je veľmi dôležité, aby ste tepelné čerpadlo udržiavali čisté počas celého roka. Po zimnom období je jeho údržba nutná, keďže bolo využívané neustále. Pravidelnou údržbou tepelného čerpadla zaručíte jeho vysokú efektívnosť a predĺžite jeho životnosť. V neposlednom rade treba podotknúť, že jedenkrát ročne je dôležité nechať si tepelné čerpadlo skontrolovať vyškoleným technikom. Kontaktujte nás a pomôžeme vám so servisom čerpadla.