Novinky

Ako funguje titánový apatitový fotokatalytický vzduchový filter

Pridané

Pre ľudí, ktorí chcú dýchať zdravý vzduch, sú čističky vzduchu výborným riešením. Naše čističky vzduchu majú titánový apatitový fotokatalytický vzduchový filter. Hoci to znie komplikovane, takýto filter funguje pomerne jednoducho. 

V čističkách vzduchu, ktoré pracujú pomocou metódy nazývanej fotokatalýza, naštartuje svetelná energia proces, ktorý mení všetky druhy škodlivých látok znečisťujúcich vzduch na neškodné látky.

Katalyzátory sú v priemysle nesmierne dôležité a používajú sa pri výrobe takmer všetkých chemických výrobkov, na ktoré si spomeniete. Zjednodušene povedané, katalyzátor je látka, ktorá môže urýchliť chemickú reakciu alebo ju uskutočniť pri nižšej spotrebe energie.

Vo fotokatalytických čističkách vzduchu je katalyzátorom, ktorý čistí vzduch, obvykle oxid titaničitý (titán) a je napájaný ultrafialovým (UV) svetlom.

UV je svetlo krátkej vlnovej dĺžky a má oveľa viac energie ako bežne viditeľné svetlo. UV svetlo má správne množstvo energie na to, aby sa oxid titaničitý “naštartoval”. Na filtrovanie nepotrebujete veľa titánu. Stačí iba tenký film pokrývajúci povrch podkladového materiálu.

Ako prebieha filtrácia cez titánový apatitový fotokatalytický vzduchový filter?

Keď UV svetlo svieti na oxid titaničitý (titán), na jeho povrchu sa uvoľňujú elektróny (malé negatívne nabité častice vo vnútri atómov). Užitočnú prácu pre nás robia práve elektróny.

Elektróny interagujú s molekulami vody (H 2 O) vo vzduchu a rozkladajú sa na hydroxylové radikály (OH ), ktoré sú vysoko reaktívne, krátkodobé, nenabité formy hydroxidových iónov (OH−).

Tieto malé agilné hydroxylové radikály potom napádajú väčšie molekuly organických (na uhlíku) znečisťujúcich látkach, rozkladajú ich chemické väzby a menia ich na neškodné látky, ako je oxid uhličitý a voda.

Veľká výhoda, ktorú majú fotokatalytické filtre čističiek vzduchu oproti iným technológiám, je, že nezachytávajú iba znečisťujúce látky, ale úplne transformujú škodlivé látky na neškodné a účinne ich zničia už v procese filtrácie. Vy sa tak nebudete musieť trápiť s čistením špinavého filtra, ktorý zachytáva všetky škodliviny.Internetová stránka mmklima.sk používa súbory cookies na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.