SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A UVEDENIE DO PREVÁDZKY
Pred inštaláciou systémov klimatizácií a vykurovania, ktoré klientom ponúkame v našom portfóliu, uskutočňujeme obhliadky priestorov priamo na mieste. Tie nám umožňujú vytvoriť efektívny návrh technológií, ktorý bude maximálne odzrkadľovať vlastnosti daného priestoru. Výsledkom preto bude spoľahlivá a vysoko účinná klimatizácia alebo ideálny systém vykurovania domácnosti. Obhliadky priestorov uskutočňujeme vždy po vzájomnej dohode s klientom, ktorému sa časovo snažíme maximálne prispôsobiť. Obhliadka daného priestoru je vždy bezplatná.