MONTÁŽ SYSTÉMU A UVEDENIE DO PREVÁDZKY
K všetkým zariadeniam dostupným v našom sortimente ponúkame aj profesionálnu montáž a uvedenie do prevádzky. Všetkým klientom odporúčame využiť túto možnosť, pretože správna montáž jednotlivých zariadení sa do veľkej miery podieľa na ich efektívnej práci. Neodbornými zásahmi možno jednotlivé technológie poškodiť, prípadne zle nastaviť, a tak spôsobiť ich neplnohodnotné fungovanie. Preto sa vyhnite laickému zaobchádzaniu a uprednostnite inštaláciu zariadení skutočnými technikmi z danej oblasti. Pracovníci spoločnosti M-M KLIMA s.r.o. sú profesionálmi v oblasti montáže a nastavení klimatizácií, čističiek vzduchu, tepelných čerpadiel a iných zariadení z našej ponuky. Na ich prácu sa preto môžete za každých okolností spoľahnúť.