Novinky

Ako uplatniť dotáciu na tepelné čerpadlo

Pridané

V rámci projektu Zelená domácnostiam II je možné získať podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré budú slúžiť predovšetkým na vykurovanie. Žiadosti o poukážku je možné vyplniť elektronicky a bola by škoda túto dotáciu nevyužiť, ak sa chystáte kúpiť tepelné čerpadlo. Máme pre vás jednoduchý návod, ako si dotáciu uplatníte.

Na inštaláciu tepelného čerpadla v rodinnom dome môžete dostať dotáciu vtedy, keď je vaša domácnosť bez pripojenia do systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT). V prípade inštalácie tepelného čerpadla spolu s CZT je podmienkou, že nedôjde k jeho odpojeniu a všetky súvisiace parametre sa budú udržiavať v požadovaných výškach.

Žiadosti môžete podať elektronicky už od 8. septembra 2021 od 15:00 hodiny a poukážky by mali byť vyplatené postupne do konca roka. Hodnota poukážky je závislá od výkonu zariadenia a splnenia podmienok uprednostnenia. Na tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3 to môže byť až do výšky 3400 €.

7 jednoduchých krokov na získanie dotácie

1. ZOZNÁMTE SA S PODMIENKAMI PODPORY A OSLOVTE ZHOTOVITEĽOV

Uistite sa, či môže byť vaša domácnosť v rodinnom dome, prípadne v bytovom dome oprávneným užívateľom podporovaných malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Základnou podmienkou, ktorú musí domácnosť splniť, je preukázanie, že vlastní alebo spoluvlastní rodinný dom, rozostavaný rodinný dom alebo je spoluvlastníkom bytového domu.

2. OVERTE  SI, AKÝ OBNOVITEĽNÝ ZDROJ ENERGIE JE PRE VAŠU DOMÁCNOSŤ VHODNÝ

Ak uvažujete o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, overte si, či je využívanie takýchto zdrojov pre vašu domácnosť vhodné. O vhodnosti druhu zariadenia sa môžete poradiť aj priamo s nami. Kontaktujte nás.

3. VYBERTE SI ZARIADENIE A UZATVORTE ZMLUVU SO ZHOTOVITEĽOM

Vyberte si tepelné čerpadlo a ubezpečte sa, či je možné zariadenie v stanovenom termíne dodať a nainštalovať. S výberom vám radi pomôžeme a áno, nainštalovať ho stihneme. ;) Po podpise zmluvy sa pripravte na vyplnenie prihlášky pre získanie dotácie - tú zvládnete podať online a kompletný manuál nájdete na webe https://zelenadomacnostiam.sk/

4. AK ZÍSKATE POUKÁŽKU, DO 30 DNÍ JU TREBA UPLATNIŤ U ZHOTOVITEĽA

Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa, s ktorým má uzavretú zmluvu o inštalácii zariadenia, a to najneskôr do 30 dní od dátumu vydania, ktorý je uvedený na poukážke. Zároveň musí byť inštalácia ukončená do stanoveného termínu od tohto dátumu.

Pozor: Na zmluve k čerpaniu dotácie, ktorá vám príde poštou od SIEA a ktorú odovzdávate zhotoviteľovi a zhotoviteľ následne doručí SIEA, musí byť podpis zástupcu domácnosti úradne osvedčený. Inak náklady nebudú preplatené.

Následne sa vykoná inštalácia tepelného čerpadla.

5. ODOVZDAJTE VŠETKY POTREBNÉ DOKUMENTY ZHOTOVITEĽOVI

Väčšinu administratívy súvisiacej s podporou za vás vybaví zhotoviteľ. Ak si vyberiete našu firmu, tak vám, samozrejme, so všetkým pomôžeme tak, aby ste si iba užívali benefity dotácie a mali minimum starostí.

6. ZHOTOVITEĽ POŽIADA O PREPLATENIE POUKÁŽKY

Zhotoviteľ musí požiadať o preplatenie poukážky do 3 mesiacov od dátumu vydania uvedeného na poukážke.

7. SIEA OVERÍ SPRÁVNOSŤ VÝDAVKOV, URČÍ VÝŠKU SKUTOČNE OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV A PREPLATÍ ZHOTOVITEĽOVI POUKÁŽKU

SIEA určuje obsah a rozsah faktúry, ktorú po ukončení inštalácie zhotoviteľ vystaví domácnosti. Na faktúre musia byť niektoré z týchto oprávnených požiadaviek:

tepelné čerpadlo;

akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody;

zemné vrty;

komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr. obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka);

montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla;

montážne práce;

skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Čím skôr podáte žiadosť a čím skôr predložíte kompletné dokumenty, tým skôr získate dotáciu. Dotácie môžete využiť na kúpu samotného čerpadla alebo rôznych komponentov na jeho prevádzku, práce spojené s inštaláciou a na všetky potrebné skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Dotáciu nemôžu využívať zákazníci z Bratislavského kraja, čo nám je veľmi ľúto. Preto sa zastúpenie spoločnosti Daikin na Slovensku rozhodlo týmto zákazníkom dávať vlastnú dotáciu. Aj to je krok, ako sa snažíme urobiť Slovensko viac zelené. Ak nemôžete využiť štátnu dotáciu, informujte sa u nás.Internetová stránka mmklima.sk používa súbory cookies na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.