Novinky

Prečo je tepelné čerpadlo najlepšou voľbou pri podlahovom kúrení?

Pridané

Image title

Rozhodli ste sa investovať do tepelného čerpadla? Dobre ste urobili. Tepelné čerpadlo je efektívnejšie ako kúrenie plynom a má o vyše 20% lepšie prevádzkové náklady.

Touto investíciou ale otázka vykurovania zďaleka nekončí. Dôležité je rozhodnúť sa, ako čo najefektívnejšie využiť tento ekologický zdroj tepla. Odborníkmi odporúčaným spôsobom je podlahové vykurovanie, ktoré prináša moderný a úsporný komfort. 

Podlahové vykurovanie sa stalo fenoménom dnešnej doby, a niet sa čomu čudovať. Teplo sálajúce priamo z podlahy je naozaj veľmi príjemné. V kombinácii s tepelným čerpadlompríjemne šetrí aj rodinný rozpočet. 

Typy podlahového kúrenia

Existujú dva typy podlahového vykurovania:

  • elektrické
  • teplovodné (ktoré je v tzv. “mokrom” alebo “suchom” prevedení). My sa zameriame  detailnejšie na teplovodné vykurovanie, ktoré je tou ideálnou kombináciou s tepelným čerpadlom.

Hlavným dôvodom je, že podlahové vykurovanie pokrýva a odovzdáva teplo cez veľkú plochu, preto z fyzikálnej podstaty nie je potrebné zohrievať vykurovaciu vodu do podlahy na vysokú teplotu, aby bola teplota v objekte príjemná a stabilná. Potrebná teplota podlahového vykurovacieho systému závisí na type inštalácie, prevádzková teplota však nepresahuje 35°C a mala by byť stabilná a dlhodobá a ideálne bez regulačných zásahov. Tepelné čerpadlá dodávajú do podlahy vykurovaciu vodu kontinuálne počas celého dňa – tzn. nedodávajú veľa vykurovacej vody nárazovo (ako napr. zapnutý plynov kotol), ale kúria nižším teplotným spádom. Preto dokážu zásobovať teplom podlahové kúrenie bez toho, aby dochádzalo k zbytočnému prehrievaniu alebo mrhaniu energiou čo vo výsledku zvyšuje náklady.

Ako funguje tepelné čerpadlo s podlahovým vykurovaním?

Kúrenie „od podlahy“ potrebuje nízku teplotu vykurovacej vody, vďaka čomu sa šetrí chod tepelného čerpadla. Od toho sa odvíja i nižšia spotreba elektriny a vyššia finančná úspora. 

Na druhú stranu treba počítať s veľkou zotrvačnosťou podlahového kúrenia počas zmeny teploty v miestnosti. Systém totiž musí najskôr zahriať podkladovú vrstvu, v ktorej je uložené kúrenie a až potom začne teplo odovzdávať do vzduchu. 

Tepelné čerpadlo pracuje na princípe odberu energie z vonkajšieho prostredia, ktorú dokáže dokonale premeniť na teplo. Predstavuje uzatvorený okruh, na jednej strane sa odoberá teplo primárnemu zdroju (vzduch, zem, voda) a na opačnej strane sa odovzdáva teplo do vykurovacieho systému. 

Podlahové kúrenie nie je jedinou voľbou vykurovacieho systému. S tepelným čerpadlom je možné kombinovať aj radiátory. Závisí to na type a výkone čerpadla, ale aj na veľkosti radiátorov. Radiátory však práve pre svoju menšiu plochu, ktorá odovzdáva teplo, potrebujú vykurovaciu vodu o výrazne vyššej teplote (cca +50°C), aby bol zabezpečení teplotný komfort v dome.

Podlahové kúrenie v kombinácii s tepelným čerpadlom je ekonomicky najvýhodnejšou voľbou pre novostavby rodinných domov a polyfunkčných objektov. Náklady na montáž bývajú mierne vyššie oproti iným spôsobom, ale postupom času sa vám vrátia z úspor za spotrebované teplo. Pri výbere vhodného tepelného čerpadla v kombinácii s podlahovým vykurovaním vám  radi a odborne poradíme.